Tagged: สุโขทัย

แห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว สุโขทัย

แห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว สุโขทัย ปี 2558

และแล้วปี 2558 ก็ได้ไปงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว สุโขทัย อีกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จัดงานเป็นประจำในวันที่ 7 เมษายนของทุกๆปี หลายภาพก็คล้ายปีก่อนๆ และอีกหลายภาพก็เป็นมุมใหม่ๆลองชมกันดูครับ

แห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว สุโขทัย

แห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว สุโขทัย

แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว สุโขทัย ประเพณีแห่ช้างบวชนาคของลูกหลานไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว มีมานานกว่า 170 ปี เสน่ห์ของงานที่พาเราไปเก็บภาพคือเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าที่มีสีสันฉูดฉาดสวยงาม และยังมีช้างมาร่วมแห่นาค แถมยังไม่ไกลจากจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย