Tagged: Korea

korea-march-2015-01

a ColorFul oF kOrea

บินเดี่ยวทริปเกาหลี 5 วัน 3 คืน บินเดี่ยวในที่นี้คือไปกับโปรแกรมทัวร์ที่เค้าจัดให้นะครับ แต่ไม่มีคนรู้จักในทัวร์นะครับ ^_^ โปรแกรมทัวร์คร่าวๆมีดังนี้ วันที่ 1 21:30 น. รวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และรอบิน 0.45น.