Tagged: ไหลแพไฟ

ไหลแพไฟ ♥ ประเพณีดีๆที่อุตรดิตถ์ ♥

กระทู้นี้กลับมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของผมบ้างครับ เดี๋ยวจะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ค่อยมีที่ท่องเที่ยวหรืองานประเพณีมานำเสนอกะเขาบ้าง