ณ รอยต่อระหว่างระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่จะมีจุดแวะพักคน-พักรถชื่อว่า “ที่พักริมทางเขาพลึง” มีอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟบริการ

แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นจุดชมวิวที่สวยใช้ได้ โดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นผมว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วละ

หากได้ผ่านมาทางนี้ก็เชิญแวะพักชมวิวกันได้นะครับ  😮

 

 

You may also like...