ไปกันมาหรือยัง สวนทานตะวัน @ ลับแล [ปิดแล้ว]

  • 4 เมษายน 2558
  • ท่องเที่ยว
  • 903 

นานๆจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่จรรโลงใจแนวธรรมชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์เกิดขึ้นสักที่หนึ่ง

ถึงจะไม่ใหญ่เท่าลพบุรีแต่ก็เด่นตรงที่ดอกทานตะวันเป็นพันธ์ุที่ดอกใหญ่มาก

ดอกคงจะบานถึงช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ เชิญแวะเที่ยวชมได้ 

 
สวนทานตะวันลับแล-01
 
สวนทานตะวันลับแล-02
 
สวนทานตะวันลับแล-03
 
สวนทานตะวันลับแล-04
 
สวนทานตะวันลับแล-05
 
สวนทานตะวันลับแล-06
 
สวนทานตะวันลับแล-07
 
สวนทานตะวันลับแล-08

You may also like...